Kontakt Kims Bacon:
Telefon: 86 25 16 41 (Jørgen)
86 81 52 37 (Kim)
Kontakt via email
Forhør dig om ledige datoer og priser